Unicef får del i ny stor stafett

125 kronor per deltagande lag ska gå till Unicef i en storsatsning som Marathongruppen gör med Sveriges största stafett som grund. Bellmanstafetten som i år hade fokus på att vara ett företagsevenemang är modellen. Det nya namnet på stafetten är ännu inte bestämt men planen är att redan ordna 2018 ordna stafetten även i Göteborg, Örebro och Luleå – och att sedan utöka så att arrangemanget ska finnas på ett 20-tal orter i Sverige.

- Vi är otroligt glada och stolta över att ha Unicef Sverige med oss på denna resa, säger Marathongruppens vd, Daniel Almgren.
- Bellmanstafetten har alltid stått för positiva värden som ett hälsosamt och glädjefyllt alternativ till klassisk företagskonferens, och en positiv effekt på folkhälsan som genererat bidrag till föreningsidrotten. Med alla dessa värden intakta kommer vi nu i och med detta samarbete dessutom att göra gott för utsatta barn över hela världen. Den nationella expansionen kommer att ge oss ännu bättre möjligheter att både stödja Unicef och öka omfattningen av övriga positiva värden.

Unicef Sverige och Marathongruppen har tecknat ett femårigt samarbete för att utveckla Sveriges största serie av företagsevenemang med idrottsfokus. Med grund i Bellmanstafetten som arrangerats av Marathongruppen i 32 år skapas arrangemang i fyra eller fem städer redan 2018.  Stafetterna kommer att arrangeras av lokala idrottsföreningar under augusti och september. Målet under samarbetsperioden är att arrangemanget ska finnas på ett 20-tal orter i Sverige.  
Marathongruppen skänker 125 kronor per deltagande lag till Unicefs verksamhet för barns rättigheter i världen. Stafetten i Stockholm 2017 satte nytt rekord med drygt 4000 Iag. Om siffran kan hållas 2018 kommer enbart Stockholmsloppet att ge en halv miljon till Unicef. 

Samarbetet med Marathongruppen är ett led i Unicefs satsning på idrott, både i syfte att samla in pengar och i att öka kunskapen om barns rättigheter i nya målgrupper. 
- Vi är mycket glada över att Marathongruppen väljer att stödja Unicef. Miljontals barn drabbas just nu av krig, konflikter och katastrofer. Tack vare bidrag som detta från Marathongruppen kan vi nå de mest utsatta barnen. Dessutom ger det nya samarbetet oss en bra plattform att informera och utbilda ungdomsledare i barnkonventionen som bland annat handlar om bans rätt till lek, vila och fritid, säger Annika Bränning, Unicef Sveriges chef för företagssamarbeten.
 
Marathongruppen är bildad av friidrottsklubbarna Hässelby SK och Spårvägens FK. Klubbarna arrangerade Stockholm Marathon för första gången 1979 och sedan dess har verksamheten vuxit kraftigt. Tillsammans med ASICS Stockholm Marathon är Tjejmilen, Vårruset, Bellmanstafetten, Stockholm Halvmarathon och Tjurruset de evenemang som lockar flest deltagare. Över 250 000 löpare deltar årligen i klubbarnas evenemang. Marathongruppens uppgift är att arrangera dessa tävlingar. Hela det ekonomiska överskottet evenemangen gör går tillbaka till idrotten. 

Unicef, världens ledande barnrättsorganisation, arbetar i 190 länder för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande – både på lång sikt och i katastrofer. Uppgiften är att skapa varaktiga förändringar, inte bara för några barn i en by eller i ett land, utan för alla barn i hela världen. Det handlar om att förverkliga barnkonventionen och se till att alla barn får rent vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. De barn som har störst behov får hjälp först, oavsett nationalitet, religion eller landets politiska ledning. Arbetet för barnen finansieras helt av frivilliga bidrag.